Jelen Jogi Nyilatkozat kiterjed az OKP.hu domain név összes aloldalára és összes aldomain nevére, valamint az aldomainek aloldalaira, és az említett oldalakon elérhető, vagy onnan letölthető anyagokra, információkra.

A Jogi Nyilatkozat érvényes 2018. január 1-től visszavonásig.
OKP Kft. fenntartja magának a jogot a Jogi Nyilatkozat előzetes bejelentés nélküli és egyoldalú módosítására.

A honlap üzemeltetője
Név: Óriás Kutya Panzió Kft.
Cím: 1142 Budapest, Szőnyi út 35b.
Képviseli: Szőnyi János ügyvezető
Adószám: 14519408-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-907513
Bankszámlaszám: (HU68) 1040 2142 5052 6765 6877 1005, K&H Bank
Domain regisztrátor és a honlap tartalmáért felelős személy: Szőnyi János

Kapcsolat:
E-mail cím: szonyi.janos@vevocsinalo.hu
Telefonszám: (36) 30 162 1337


A szolgáltatás leírása

A Szolgáltató üzletviteli tanácsadással, reklám és marketing kampányok megtervezésével, lebonyolításával segít partnereinek prosperáló céget működtetni és folyamatosan továbbfejleszteni.


Szerzői jogok

A honlap, a honlapon található anyagok, a küldött hírlevelek (továbbiakban: Művek) szerzője (továbbiakban: Szerző): Szőnyi János.
A termék szerzői jogvédelem alatt áll, jogtulajdonos OKP Kft. A termékről tilos bármilyen másolatot készíteni, bármilyen módon sokszorosítani, nyilvánosan bemutatni, részben vagy egészben közzétenni, fájlmegosztó porálokra feltölteni saját hasonló terméket, szolgáltatást létrehozni a termék alapján. A termék megrendelésével a megrendelő nem jogosult a terméket továbbértékesíteni.
Másolat, átdolgozás, jogszerűtlen használat, visszaélés, továbbértékesítés vagy a termék alapján létrehozott más hasonló termék, szolgáltatás, nyilvános bemutatás, részben vagy egészben való közzététel esetén az a megrendelő, aki a jogsértést elkövette, vagy ahhoz közvetett vagy közvetlen módon hozzájárult a termék mindenkori teljes árának 200 (kettőszáz)-szeresét tartozik azonnali hatállyal megfizetni a Jogtulajdonosnak.
A Művek teljes szöveges és grafikus tartalma együtt és részleteiben is, szerzői jogi védelem alatt áll (1999. évi LXXVI. tv. alapján). A Művekhez tartozó valamennyi jog a Szerző által fenntartott.
A Művek nem módosíthatók, nem dolgozhatók át és nem készíthető belőlük más mű (származékos mű), illetve más művel nem kapcsolhatók össze.
A Művek kereskedelmi, illetve üzleti célú felhasználása a felhasználási formától és módtól függetlenül tilos.
A Művekből idézni csak a szerző és a forrás pontos megjelölésével és a Szerző írásos engedélyével lehet.
A jelen nyilatkozatban írt felhasználási rendelkezéseket megsértők polgári és büntető jogi felelősséggel tartoznak.


Az oldal látogatása, a Művek olvasása

A honlap látogatója tudomásul veszi, valamint a honlap és az ott található szolgáltatások használatával, igénybevételével kifejezetten elfogadja, hogy ennek során és ebben a vonatkozásban a látogató a OKP Kft. ügyfelének tekintendő akkor is, ha egyébként a társaság által forgalmazott termékeknek, vagy nyújtott szolgáltatásoknak nem vásárlója.
A honlapot mindenki csak saját felelősségére látogathatja.


Változtatás joga és felelősség kizárása

A Művekben található információk előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát Szerző fenntartja. A Szerző nem garantálja, bár törekszik rá, hogy a Művekben naprakész információk szerepeljenek.
A Művekben található adatok és információk nem minősíthetők úgy, mint a Szerző tanácsa bizonyos szolgáltatások igénybevételére. A Művek olvasóinak minden esetben előzetesen javasolt megbizonyosodni arról, hogy az általuk követendőnek ítélt gondolatok saját esetükre vonatkoztatva ténylegesen a legmegfelelőbbek-e. A Szerző kizár a Művek felhasználásából eredő, mindennemű – különösen a felhasználó által elért eredményből, vagy az elérni kívánt eredmény elmaradásából eredő kockázatokért és következményekért való – felelősséget.


Adatvédelem

Az Ön személyes adait a GDPR előírásaival összhangban kezeljük, az erről szóló adatkezelési tájékoztatót ide kattintva tanulmányozhatja.

Linkek

A honlapon és Művekben találhatóak linkek más weboldalakra. OKP Kft. nem felelős más weboldalak titoktartási és adatkezelési gyakorlatával, és az ott található információkkal kapcsolatban.
Az Ügyfél saját maga felelős minden linkre kattintásért. OKP Kft. kifejezetten elhárít minden felelősséget a károkért, amit a Művekben található linkeken elérhető más honlapok okoznak, vagy okozhatnak az Ügyfélnek.


Vásárlás, megrendelés

A honlap bármely megrendelési űrlapjának kitöltésével és a megrendelés, vagy megrendelés véglegesítése gomb lenyomásával a Megrendelőt fizetési kötelezettség terheli. A honlapon kezdeményezett megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik.
Utánvétes fizetési mód esetén a megrendelés véglegesítése után OKP Kft. automatikusan postázza a Megrendelőnek a terméket, amit a Megrendelő köteles átvenni és kifizetni a posta képviselőjének, vagy futárnak. Amennyiben a Megrendelő bármely okból nem veszi át és/vagy nem fizeti ki a megrendelt termék díját, a visszaküldési-, és adminisztrációs költségekre 4.000 Ft-ot számolunk fel, melyet a Megrendelő köteles kifizetni. Ennek érdekében OKP Kft. 8 napos határidővel átutalásos számlát állít ki és küld el ajánlva a Megrendelőnek.
OKP Kft. fenntartja magának a jogot, hogy egyes megrendeléseket indoklás nélkül, pl. versenyérdek-ütközés miatt elutasítson. Ezzel szemben a megrendelő panasszal, jogorvoslattal nem élhet.
A Megrendelő a megrendelési űrlap oldalán lévő összes információt és feltételt a megrendelési űrlapon található megrendelés, vagy megrendelés véglegesítése gomb megnyomásával önmagára nézve kifejezetten kötelezőnek ismeri el.


Termék megrendelési feltételek


Végfelhasználói szerződés

A kiválasztott termékek megrendelését követően Email-ben értesítünk arról, hogy cégünk a megrendelésedet fogadta.
A szerződés a rendelés leadásával az OKP Kft.-vel jön létre.
A honlapon feltüntetett árak bruttó árak.
A megrendelés után a számlát a teljes összegről 4-8 munkanapon belül postai, vagy elektronikus úton e-mailben küldjük.
A honlap-rendszer bármely megrendelési űrlapjának kitöltésével és a megrendelés gomb lenyomásával a felhasználót fizetési kötelezettség terheli.


Vásárlási útmutató

Az OKP.hu honlap oldalain lehetőség van tréningek, illetve online tananyagok, un. infótermékek megvásárlására.
A megrendelések a honlap értékesítési oldalaiba integrált salesautopilot megrendelő űrlapokon történnek.


Vásárlás folyamata (megrendelés, teljesítés feltétele)

A Felhasználó elküldi megrendelését a honlapon található bármely űrlapon keresztül. A Szolgáltató 48 órán belül e-mailen megküldi a Megrendelő részére a visszaigazolást, mely tartalmazza a fizetési feltételeket, melyet a Megrendelő önmagára nézve kifejezetten kötelezőnek ismer el. A termék, szolgáltatás árának kiegyenlítését követően 72 órán belül a Szolgáltató e-mailben megküldi a Megrendelő részére a megrendelt termék hozzáférésének linkjét, ha szükséges, jelszavát, vagy egyéb információkat a termékről. Amennyiben a Megrendelő nem tesz eleget fizetési kötelezettségének a Szolgáltató megtagadja a megrendelés teljesítését.


Fizetési feltételek

A honlapon az alábbi fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre:

Banki utalás
A megrendelést követően egy megrendelés utáni visszaigazoló emailben küldjük el a fizetés pontos adatait.
Előre utalás esetében a megrendelt terméket csak a termék pontos összegének beérkezése után küldjük el a megrendelőnek, amiről emailben értesítjük. Az összeget kérjük az alábbi bankszámlára utalják:
Név: OKP Kft.
Bankszámlaszám: 1040 2142 5052 6765 6877 1005 (K&H Bank)


Az elállás joga

A Megrendelő jogosult a vásárlástól 14 napon belül elállni a bontatlan és használatba nem vett termék, csomag visszaküldésével. Ez esetben a Megrendelő 14 napon belül visszakapja a termék árának teljes összegét.
Amennyiben a postaköltség külön szolgáltatásként került kiszámlázásra, úgy annak visszatérítésére a Megrendelő nem jogosult.
A csomag visszaküldésének díja a Megrendelőt terheli.
A Megrendelő elveszti az elállás jogát, amennyiben kibontja a csomagot és használatba veszi a terméket. (Lásd: 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 5§ d, bekezdés).
Visszaküldeni csak átvett, a postásnak (futárnak) kifizetett terméket lehet. Nem minősül a megrendeléstől való jogos elállásnak a csomag átvételének elmulasztása vagy szándékos megtagadása.
Interneten keresztül letölthető oktatóanyag esetében az azt megnyitó linkre kattintással a Megrendelő elveszti elállási jogát, mivel ezzel hozzájut a szolgáltatás teljes körű igénybevételéhez.
Ismétlődő bankkártyás fizetés esetén emailben kell jelezni a szolgáltatás lemondásának szándékát. A lemondási szándék jelzését követően 24 órán belül megszüntetésre kerül az ismétlődő fizetés. Lemondás esetén az addig levont összeg nem visszatérítendő.


Garanciák és akciók

OKP Kft. fenntartja magának a jogot, hogy időről időre az általa forgalmazott termékekre és szolgáltatásokra árengedményt vagy más akciót, kedvezményt biztosítson. A kedvezmények más kedvezményekkel nem összevonhatók, és visszamenőleg nem érvényesek.
A megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa megvásárolt termék esetleges jövőbeni akciója esetén számára kompenzáció, egyéb juttatás, kedvezmény nem jár. A megrendelő az aktuális feltételekkel vásárolja meg az adott terméket, szolgáltatást.
A termékekre – egyes esetektől eltekintve – nem vonatkozik garancia. A 14 napos elállási határidő után terméket nem vásárolunk vissza, befizetett összeget nem térítünk vissza.
Amely termékre – ettől eltérően – garancia vonatkozik, az adott garancia feltételei a rendelési űrlapot tartalmazó honlapon vannak részletezve.
OKP Kft. fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben ügyfeleinek ajándékba adjon terméket, vagy szolgáltatást. Az ügyfelek, megrendelők nem élhetnek panasszal, jogorvoslattal, vagy pénz-visszatérítési kérelemmel olyan esetben, ha olyan terméket, szolgáltatást kapnak ajándékba, melyet előzőleg már megvásároltak. Az ajándékok nem válthatók pénzre.


Záró rendelkezések

A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződést átolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elfogadnak és magukra nézve kötelező érvényűnek ismernek el.Szőnyi János
ügyvezető